fotografia

REPLIKA TWARZY

19 października 2019 / 10:00

Magazyn Teatralny, ul. Półłanki 27 a

Maski towarzyszyły teatrowi od początku jego istnienia. W antyku ich głównym zadaniem było ukazanie emocji bohaterów. Dzięki nim, aktor mógł w łatwy sposób zakomunikować widzom pełnioną rolę i przedstawić stan emocjonalny swojej postaci w poszczególnych scenach. Zmiana maski była symboliczną zmianą postaci. Współcześnie maski nie są już w teatrze powszechnie stosowane, ale nadal można je zobaczyć m.in. w dramatach antycznych, baśniach,bajkach. W jaki sposób powstają?

Z jakich materiałów są najczęściej wykonywane? Kto w teatrze wykonuje odlewy twarzy i w jakich celach się je stosuje? Warsztaty są zaproszeniem najmłodszych widzów teatru, do pracowni modelatorskiej i poznania tajników tworzenia masek, ich malowania, upiększania, zniekształcania i nadawania treści, które wymykają się materii.  

Prowadzący

Łukasz Bułas - kierownik działu technicznego w Teatrze im. J. Słowackiego

Łukasz Pipczyński - rzeźbiarz i modelator w Teatrze im. J. Słowackiego

Bilet: 15 zł